Disclaimer

Aan de op deze website geboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend en deze kan nimmer worden aangemerkt als een aanbod.
De geboden informatie op deze website is niet bedoeld als vervanging van, en kan niet worden aangemerkt als deskundig persoonlijk advies.
Op deze site kan, al dan niet door middel van hyperlinks, worden verwezen naar informatie verstrekt door derden.
De inhoud van dergelijke informatie wordt door slipperypeople.wordpress.com niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit.
slipperypeople.wordpress.com wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.